Fyzikální stránky webFyzika

Základní informace


Vítejte na stránce webFyzika

Vítejte na stránkách webFyzika, jenž je určen všem studentům technického zaměření a dalším zájemcům o fyziku. Internetová stránka webFyzika byla vytvořena na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze jako multimediální doplněk teoretického studia „technické fyziky“ (fyziky pro inženýry) na této fakultě.

Cílem je postupné doplnění stávající výuky základních kurzů fyziky s pomocí vhodných a jednoduše dostupných informačních zdrojů, které by sloužily k prohloubení znalostí studentů a objasnění aplikace získaných teoretických poznatků z přednášek v technické praxi. Důležitým aspektem je též snaha o přirozené začlenění počítačového modelování do výuky teoretické a experimentální fyziky. Informační zdroje na této stránce mohou sloužit jak studentům tak i učitelům jako doplněk přednášek, fyzikálních seminářů a laboratorních měření. Doufáme, že tato stránka bude dobře sloužit všem studentům a učitelům v budoucích letech. Vytvoření projektu bylo podpořeno grantem Ministerstva školství FRVŠ F1d545.

Obsah a forma informací na stránce webFyzika

Internetové stránky webFyzika (http://webFyzika.fsv.cvut.cz/) je fyzikální výukový web, který vznikl na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Je tedy především zaměřen na podporu teoretické i experimentální výuky studentů v různých oblastech fyziky (mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus, optika, základy moderní fyziky) a počítačového modelování ve fyzice a inženýrství. Nicméně uvedené informace mohou vhodně použít i studenti z jiných vysokých škol a další zájemci o fyziku.

Podpora výuky fyziky je provedena interaktivní formou na internetových stránkách pomocí vzorových řešených i neřešených příkladů a sestrojenými počítačovými aplikacemi prezentujícími řešení a umožňujícími vizualizaci vybraných fyzikálních problémů.

Struktura internetové stránky webFyzika vypadá následovně. Obsah stránek je rozčleněn tématicky do šesti základních částí: Fyzika - teorie , Fyzika - příklady, Fyzika - experimenty, Studentské projekty, Počítačové modelování a Zajímavé odkazy .

Jednotlivé části je možné snadno spustit z hlavního menu ve vrchní části každé webové stránky nebo z navigačního sloupce v levé části stránky. V navigačním sloupci je vždy uveden jen obsah dané části.

Část Fyzika - teorie obsahuje poznámky k přednáškám z různých partií fyziky a seznam základních fyzikálních a matematických vztahů.

Část Fyzika - příklady obsahuje řešené a neřešené příklady s výsledky z různých partií fyziky.

Část Fyzika - experimenty se zabývá výukou experimentální fyziky a provádění konkrétních laboratorních měření z různých partií fyziky.

Část Studentské projekty se týká seminárních prací vytvářených studenty při výuce fyziky, fyzikálních seminářů a doplňujících fyzikálních předmětů.

Část Počítačové modelování se zaměřuje na výuku a použití počítačového modelování v teoretické i experimentální oblasti fyziky.

V části Zajímavé odkazy jsou shromážděny odkazy na jiné fyzikální weby a na instituce, které se zabývají fyzikou a její výukou.

Informace na internetové stránce webFyzika jsou prezentovány ve různých formách (HTML, PDF soubory, soubory videa, obrázky, počítačové programy, apod.).