Zajímavé odkazy

Fyzikální weby


Aldebaran
Velmi dobře zpracovaný server (katedra fyziky FEL ČVUT), zaměřený na fyziku a astronomii.
Fyzikální knihovna DILLEO
Internetová multimediální knihovna fyziky s mnoha odkazy na výukové informace o fyzice.
FyzWeb
Velmi pěkný internetový server (MFF UK) s mnoha informacemi o fyzice.
FYZIKÁLNÍ ROZCESTNÍK
Stránky s fyzikálními odkazy, které vznikly jako diplomová práce.
Fyzika - zacatek.cz
Seznam odkazů na různé internetové stránky v češtině zaměřené na fyziku.
Fyzika v príkladoch
Velmi pěkně zpracované internetové stránky od P.Hokcicka, zaměřené na výuku fyziky.
FYZIKA.net
Server Fyzika.net, zaměřený na informace o fyzice.
Fyzikální olympiáda
Internetové stránky středoškolské studentské soutěže Fyzikální olympiáda.
Fyzikální web
Fyzikální ústav AV ČR
Internetové stránky Fyzikálního ústavu AV ČR
 
Zahraniční WEBy
Lycos DirectorySciencePhysics
Rozsáhlý seznam internetových odkazů na stránky o fyzice.
Physics 2000
Interaktivní multimediální stránky s fyzikálním obsahem.
Physics and Astronomy - PhysLink.com
Informační server Physlink.com zaměřený na oblast fyziky.
Physics central
Internetový server s mnoha fyzikálními informacemi a odkazy.
Physics Today
Internetový server zaměřený na vědu a výzkum ve fyzice.
PhysicsWeb
Internetový server PhysicsWeb od Institute of Physics (GB) s velkým množstvím nejnovějších informací o vědeckém výzkumu v oblasti fyziky.
Physik.de
Německý internetový server s mnoha fyzikálními odkazy.
PhysNet - Physics Departments and Documents Worldwide
Server PhysNet se seznamem kateder fyziky na univerzitách po celém světě.
PhysOrg.com
Internetový server zaměřený na vědu a technologii s novinkami a mnoha články.
PSIGate - Physics
Internetový server Physics Gateway s velkým množstvím odkazů na stránky zaměřené na jednotlivé oblasti fyziky.
Multimediální fyzika
Akustické a optické klamy
Stránky zaměřené na nejrůznější akustické a optické klamy.
energyWeb
Stránky zaměřené na základní principy různých energetických zdrojů a jejich využívání.
Exploratorium Sport Science
Fermi National Accelerator Laboratory
Fermiho laboratoř (USA)
HyperPhysics
Velmi pěkně a komplexně udělané hypertextové stránky o fyzice.
HowStuffWorks
Internetové stránky s mnoha informacemi o tom, jak co funguje.
Multimedia physik
Internetové multimediální stránky o fyzice v němčině.
Olympus Microscopy Resource Center
Multimediální internetové stránky firmy Olympus s mnoha informacemi o opticea a optické mikroskopii.
Optical Illusions and Visual Phenomena
Pěkné internetové stránky zabývající se optickými klamy a jevy.
Optické úkazy v atmosféře
Internetové stránky zaměřené na nejrůznější atmosférické úkazy.
Physics Encyclopedia General Physics Resources
Internetové stránky s různými odkazy na fyzikální zdroje
Solarni energie
Internetové stránky o využití solární energie.
The Particle Adventure
Interaktivní cesta dovnitř atomu.
U.C. Berkeley Physics Lecture Demonstrations
Popis laboratorních pokusů na University of California at Berkeley.
VirtualScience - fyzika, matematika
Virtuální laboratoř, fyziky, matematiky a informatiky.
Encyklopedie, slovníky
Annotated Physics Encyclopadia
Encyklopedie fyziky s odkazy na on-line zdroje z různých částí fyziky.
ASTRONOMICKÝ KURS
Česká stránka věnující se astronomi.
Educypedia
Encyklopedie EDUCYPEDIA s mnoha užitečnými odkazy na on-line zdroje z různých částí vědy a techniky.
eFunda The Ultimate Online Reference for Engineers
Internetová encyklopedie eFunda pro inženýry.
Encyclopedia of Laser Physics and Technology
Výkladový slovník pojmů z oblasti laserové fyziky a techniky.
Eric Weisstein's World of Physics
Internetová encyklopedie fyziky.
Exploratorium the museum of science
Internetová encyklopedie Exploratorium se zaměřením na vědu.
HowStuffWorks
Internetová encyklopedie o tom, jak fungují různé technické věci.
MathWorld-encyklopedie
Výborná internetová encyklopedie matematiky.
MEK - Mala encyklopedie kosmonautiky
Malá encyklopedie kosmonautiky.
Physics - The Complete Guide to Physics
Část věnovaná fyzice na serveru About.com.
Physics - Wikipedia, the free encyclopedia
Fyzika ve velmi rozsáhlé encyklopedii WIKIPEDIA.
Physics Demonstration Resources
Rozsáhlý seznam odkazů na stránky zaměřené na nejrůznější fyzikální pokusy.
Sluneční soustava
Internetová stránky věnovaná fyzikálnímu popisu sluneční soustavy.
ViFaPhys - The Physics Virtual Library
Fyzikální virtuální knihovna - server s možností vyhledávání nejrůznějších věcí z oblasti fyziky.
Tabulky,konstanty
An Interactive Periodic Table of the Elements
Interaktivní periodická tabulka prvků s detailními informacemi o jednotlivých prvcích.
Basic Physics Equations and Formulas
Tabulka základních fyzikálních vzorců podle jednotlivých oblastí fyziky.
Chemistry Periodic Table
Interaktivní periodická tabulka prvků s detailními informacemi o jednotlivých prvcích.
Chemistry WebElements Periodic Table
Interaktivní periodická tabulka prvků s detailními informacemi o jednotlivých prvcích.
eFunda Engineering Formulas
Různé fyzikální vztahy na stránkách inženýrské encyklopedie eFunda.
eFunda SI Base Units
Základní a odvozené SI jednotky na stránkách inženýrské encyklopedie eFunda.
Fundamental Physical Constants from NIST
Velmi rozsáhlý zdroj hodnot základních fyzikálních konstant na serveru NIST (National Institute of Standards and Technology).
Fyzikální tabulky na webu conVERTER
Vybrané tabulky fyzikálních veličin na serveru conVERTER.
Fyzikální, matematické a chemické tabulky
Fyzikální, matematické a chemické tabulky na internetových stránkách Laboratorní průvodce.
Jednotky SI základní, vedlejší a odvozené conVERTER
Seznam a popis SI základních, vedlejších a odvozených fyzikálních veličin na serveru conVERTER.
Mathematical Formula Tables
Tabulky základních matematických vzorců.
NIST Physical Reference Data
Velmi rozsáhlý zdroj tabulkových hodnot různých fyzikálních veličin na serveru NIST (National Institute of Standards and Technology).
Periodic Table
Interaktivní periodická tabulka prvků s detailními informacemi o jednotlivých prvcích na serveru eFunda.
Periodická tabulka prvků
Interaktivní periodická tabulka prvků v češtině.
Převodní tabulky - převodní koeficienty fyzikálních jednotek
Převody fyzikálních jednotek na serveru conVERTER
Spektra prvků - tabulky - aplet
Teplotní stupnice
Používané teplotní stupnice a převody mezi nimi.
The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty
Fyzikální konstanty a jednotky na serveru NIST (National Institute of Standards and Technology).
WebElements periodic table of the elements
Interaktivní periodická tabulka prvků s informacemi o jednotlivých prvcích.