Zajímavé odkazy

Knihovny a on-line zdroje


Knihovny
Adresář VŠ  knihoven
Knihovna Akademie věd ČR
Knihovny ČVUT
Internetová stránka knihoven ČVUT v Praze.
Knihovny FZU  AV ČR
Národní knihovna České republiky
Státní technická knihovna
WWW.KNIHOVNA.CZ
Libweb - Library WWW Servers
 
Odborné knihy na internetu
 
Mega Books International - Oxford University Press
Obchod  s odbornými zahraničními knihami.
Starman Bohemia spol. s r.o.
Obchod  s odbornými zahraničními knihami.
Amazon.com
Obrovský internetový obchod (mimo jiné i s knihami)
Vydavatelství, nakladatelství odborných knih
 
Publishers' Catalogues
Celosvětový katalog vydavatelů knih a časopisů.
Springer - Home
Domovská stránka nakladatelství Springer Verlag.
WileyHome
Domovská stránka nakladatelství John Wiley and Sons.
Elsevier.com
Domovská stránka nakladatelství Elsevier.

Časopisy

New Scientist
Physical Review Focus
Physics Today  
Science World

On-line knihy, informační zdroje a články

Color Reference Library
Electromagnetic Fields and Energy
Aberrations
Akustika, vznik a šíření zvuku....
Atmosfericka_optika
Atmospheric Optics
Calculus-Based Physics
CERN Online Resources - casticova fyzika
David Steiner - Akustika
Difrakce světla a fourierovská optika - Prof. RNDr. Jiří KOMRSKA, CSc.
eFunda Engineering Formulas
Electromagnetic Field Theory Internet Textbook Project
Electron
Elektronika
EYE
Giancoli, Physics Principles with Applications
Handbook of Space Astronomy and Astrophysics
Heat Transfer Textbook
Home Page of Gregory Falkovich
http--farside.ph.utexas.edu-teaching-301-
http--farside.ph.utexas.edu-teaching-302l-302l.html
http--mujweb.cz-Veda-difrakce-
http--www-thphys.physics.ox.ac.uk-user-JamesBinney-cmech.pdf
http--www.aldebaran.cz-studium-kvantovka.pdf
http--www.aldebaran.cz-studium-mechanika.pdf
http--www.aldebaran.cz-studium-statistika.pdf
http--www.observatory.ou.edu-wrccd4a.pdf
HyperPhysics Concepts
Image Processing
James C. Wyant - optics
Kubena
Kubinek- UPOL - Přehled učebních publikací
Laser Ablation and Spectroscopy
Lasery a optika
lectures
Light & Optics Readings
Light and Matter physics area
Mathematical Methods
Moderni_fyzika
Molecular Expressions Microscopy Primer Physics of Light and Color
Molecular Expressions Science, Optics and You
Motion Mountain - The Contents of the Free Physics Textbook
Optické klamy
opto.cz - B.Havelka
Physics - on-line clanky
Physics - Wikibooks, collection of open-content textbooks
Physics 1 Online Course Outline
Physics 140 Lectures
Physics 252 Home Page
PHYSICS and MATHEMATICS FORMULARY - J.C.A. Wevers
Physics Formulary Table of Contents
Pilot's Web The Aviators' Journal - Principles of Flight
PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Přehled učebních publikací
sitko-CollegePhysicsIII
Studium - Aldebaran
Subatomova fyzika
TEORETICKÁ MECHANIKA
TEXTBOOKS, LECTURE NOTES AND TUTORIALS IN MATHEMATICS, PHYSICS
The Big Book of Physical Science Title Page
The Exploration of the Earth's Magnetosphere
The Foundations of Celestial Mechanics
The Physics Classroom
U.C. Berkeley Physics Lecture Demonstrations
Weather Phenomenon and Elements

Matematika pro fyziku

Mathematics Examples
Mathematics Tutorials and Problems (with applets)
Vector Calculus
Mathematical Methods
Online mathematics textbook
Handbook of Mathematical Functions (Online)
Numerical Recipes in C
 
 
Počítačové_modelování
J Č U P F M V T .
Příklady z fyziky
Physics_problems