Zajímavé odkazy

Základní informace


Tato část webových stránek webFyzika obsahuje velmi rozsáhlý seznam interaktivních odkazů na internetové stránky, které se zabývají fyzikou nebo s fyzikou a jejími technickými aplikacemi určitým způsobem souvisejí. Internetové odkazy jsou uspořádány tématicky do několika kategorií, přičemž jsou stručně popsány.

Přehledná struktura odkazů umožňuje uživateli, aby velmi rychle našel odkaz, který ho zajímá. Odkazy jsou jak v češtině, tak především v angličtině. Seznam a struktura odkazů se bude postupem času vyvíjet a snahou bude získat odkazy na internetové stránky s co nejkvalitnějším obsahem, které mohou studentům, ale i ostatním zájemcům sloužit jako vhodný informační zdroj pro studium nebo praxi.

Odkazy na této stránce jsou shromažďovány v následujících kategoriích:

     

Fyzikální weby
 • Obecná fyzika
 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Elektřina a magnetismus
 • Optika
 • Moderní fyzika
 • Astronomie
 • Meterologie
 • Experimentální pokusy ve fyzice
 • MatematikaFyzikální aplety a animace
 • Obecná fyzika
 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Elektřina a magnetismus
 • Optika
 • Moderní fyzika

      

Fyzikální videa a zvuky
 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Elektřina a magnetismus
 • Optika
 • Moderní fyzika

Historie fyziky
 • Slavní lidé
 • Vědecké a technické objevy a vynálezy
 • Nobelovy ceny za fyziku
 • Historie vědy a techniky

Fyzikální a vědecké instituce
 • Vědecké a technické instituce
 • Vládní a grantové agentury
 • Univerzity a vysoké školy
 • Konference a výstavy
 • Technická muzea
 • Webkamery a fotogalerie
 • Technické aplikace fyzikálních jevů

Knihovny a on-line zdroje
 • Technické knihovny v ČR
 • Vybrané knihovny v zahraničí
 • Vydavatelství, nakladatelství
 • Prodej knih, internetová knihkupectví
 • On-line knihy a články

Vyhledávače
 • Vyhledávače české
 • Vyhledávače zahraniční