Zajímavé odkazy

Fyzikální aplety a animace


Aldebaran homepage - applety
Stránka věnovaná fyzice a astronomii (FEL ČVUT) s několika Java aplety od studentů.
Analýza_zvuku_FyzWeb
Hrátky se zvukem v programu Osciloskop na stránce věnované fyzice FyzWeb.
Applet Collection
Rozsáhlá sbírka Java apletů z celé oblasti fyziky, sloužících pro simulaci základních fyzikálních principů.
Applets physics
Velmi rozsáhlá sbírka Java apletů, Flash animací a videonahrávek, sloužících pro simulaci základních fyzikálních principů (celá fyzika).
Contemporary College Physics - Online Library
Rozsáhlá sbírka Java apletů z celé oblasti fyziky uspořádaná podle jednotlivých kategorií.
Education-Interactive experiments resources - PhysicsWeb
Velmi rozsáhlý seznam na stránky s interaktivními experimenty a počítačovými simulacemi fyzikálních jevů na serveru PhysicsWeb
Famous Curves Applet Index
Počítačová simulace známých matematických křivek.
Flashlets_Victoria Junior College Singapore
Velmi pěkně udělané Flash animace vybraných fyzikálních principů (pro střední školu).
Fowler's Physics Applets
Sbírka Java apletů od Michaela Fowlera demonstrující počítačovou simulaci vybraných fyzikálních jevů.
Fyzikálne applety na Internete
WWW stránka se seznamem některých internetových fyzikálních apletů a animací.
General Physics Java Applets
Vybrané fyzikální Java aplety (B.Surendranath).
University of Oregon - Applets
Několik fyzikálních apletů ze serveru University of Oregon.
Interactive Physics and Math with Java
Vybrané Java aplety pro demonstrování některých základních fyzikálních jevů společně se stručným popisem.
Java aplety pro fyziku (Java 1.1)
Sbírka Java apletů od Waltera Fendta přeložená do češtiny.
Kingfish.coastal.edu-marine-Animations
Několik animací z Coastal Carolina University (USA)
Math, Physics, and Engineering Applets
Velmi pěkně provedené Java aplety z mnoha oblastí fyziky.
Multimedia physik
Multimediální stránka s vybranými Java aplety z různých oblastí fyziky.
Nikon Microscopy Interactive Flash Tutorials
Výborně provedená internetová stránka s precizně provedenými Flash animacemi z oblasti optiky a mikroskopie.
NTNU JAVA Virtual Physics Laboratory
Internetová stránka obsahující velké množství Java apletů z fyziky (Fu-Kwun Hwang)
Olympus Microscopy Resource Center Interactive Java Tutorials
Interaktivní internetová stránka Olympusu s mnoha výborně provedenými Java aplety z oblasti mikroskopie a optiky.
Physics - Applets and Animations
Rozsáhlý seznam odkazů na stránky s animacemi v oblasti fyziky.
Physics Animations
Internetová stránka s vybranými fyzikálními videoanimace.
Physics Applets
Pěkné Java aplety z různých oblastí fyziky. 
Physics Flash Animations
Velmi pěkně udělané Flash animace z celé fyziky.
Physics Flashlets
Několik vybraných Flash animací z oblasti mechaniky a optiky.
Physics-2000-applets
Graficky velmi pěkné animace a počítačové simulace vybraných fyzikálních jevů.
Physlets Home Page
Internetová stránka věnovaná animacím některých fyzikálních jevů pomocí Java apletů.
Science Physics Education Interactive Animations
Rozsáhlý seznam animací a video experimentů pro výuku fyziky.
The Optics - Fun Section - Java Applets
Kolekce Java apletů věnovaných problematice optických jevů.