Fyzikální stránky webFyzika

Struktura stránky


Fyzika - teorie
 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Elektřina a magnetismus
 • Optika
 • Základy moderní fyziky
 • Matematické doplňky
 • Fyzikální literatura
 • Tabulky
 • Konstanty a jednotky

     

Fyzika - příklady

 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Elektřina a magnetismus
 • Optika
 • Základy moderní fyziky

Fyzika - experimenty

 • Laboratorní cvičení
            Fyzika 1, 2, 3
            Fyzikální praktikum
 • Podpora laboratorních cvičení
            Návody na laboratorní cvičeni
            Základy teorie chyb a zpracování měření
            Výukový software k laboratorním úlohám
 • Galerie vybraných experimentů

   

Studentské projekty

 • Seminární práce
            Požadavky na vypracování seminární práce
            Témata seminárních prací
 • Modelování v Matlabu
            Výuka počítačového modelování v Matlabu
            Vybrané programy v Matlabu
            Seminární práce

   

Počítačové modelování

 • Modely a simulace v Matlabu
 • Počítačové modelování
            Počítačové modelování ve fyzice
            Software pro počítačové modelování
            Matematické metody

Zajímavé odkazy

 • Fyzikální weby
 • Fyzikální aplety a animace
 • Fyzikální videa a zvuky
 • Historie fyziky
 • Fyzikální a vědecké instituce
 • Knihovny a on-line zdroje
 • Vyhledávače