Fyzika - experimenty

Podpora laboratorních cvičení


Tato část webových stránek webFyzika se zaměřuje na výuku experimentálních fyzikálních metod na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Součástí vyučovaných kurzů fyziky Fyzika 1 (mechanika), Fyzika 2 (termomechanika, elektromagnetické  pole), Fyzika 3 (elektromagnetické vlny, fyzikální optika, moderní fyzika)  a Fyzikální praktikum jsou též experimentální měření, prováděná v laboratořích katedry fyziky (místnost A633).

V následující nabídce je studentům poskytnuta většina potřebných informací pro úspěšné zpracování experimentálních měření. Pro načtení souborů s příponou pdf použijte Adobe Acrobat Reader, což je volně distribuovaný software firmy Adobe.

 Laboratorní řád   

Laboratorní řád, jehož pravidla je nutno dodržovat.

 Návody pro laboratorní měření

Stručné návody pro úspěšné naměření a zpracování laboratorních úloh.

   Základy teorie chyb a zpracování měření   

Dokument se stručným vysvětlením základních pojmů a metod teorie chyb a zpracování naměřených dat.

   Hlavička protokolu o měření

Soubor s předepsanou hlavičkou pro úvodní stranu protokolu o měření.

   Požadavky na vypracování protokolu o měření    

Předepsané požadavky na vypracování protokolu o měření laboratorní úlohy.

 Software pro zpracování měření

Počítačové programy pro zpracování vybraných laboratorních úloh.