Fyzika - experimenty

Laboratorní cvičení


Tato část webových stránek webFyzika se zaměřuje na výuku experimentálních fyzikálních metod na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Tato experimentální cvičení jsou zaměřená na měření vybraných základních fyzikálních veličin, se kterými se stavební inženýr běžně setkává ve své praxi, což umožní studentům získat základní znalosti z oblasti měření.

Cílem laboratorních cvičení je co nejvíce přiblížit problematiku měření, analýzy a následného zpracování naměřených dat studentům – a to způsobem, který mohou využít při dalším studiu i dále v praxi. Studenti se tak mohou seznámit s  postupy a metodami kontaktního i bezkontaktního měření fyzikálních vlastností stavebních materiálů a konstrukcí a způsoby zpracování výsledků měření.

Laboratorní měření se v bakalářském studiu provádějí v následujících předmětech:

 Fyzika 1

Úvodní kurz fyziky pro studenty studijního programu Geodézie a kartografie. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na metody měření mechanických veličin, charakterizujících vlastnosti pevných a kapalných látek a těles.

 Fyzika 2

Druhá část základního kurzu fyziky pro studenty studijního programu Geodézie a kartografie. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na metody měření fyzikálních veličin z oblasti elektřiny a magnetismu a tepelných vlastností látek.

   Fyzika 3

Poslední část základního kurzu fyziky pro studenty studijního programu Geodézie a kartografie. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na metody měření fyzikálních veličin z oblasti aplikované optiky.

   Fyzikální praktikum

Jedná se o povinně-volitelný předmět zaměřený na praktické výuku metod pro měření fyzikálně-technických vlastností materiálů a konstrukcí, se kterými se při studiu i v technické praxi budou studenti setkávat.

 Harmonogramy laboratorních cvičení

Zde jsou uvedeny harmonogramy konání laboratorních měření pro předměty Fyzika 1, Fyzika 2, Fyzika 3 a Fyzikální praktikum.