Fyzika - experimenty

Laboratorní cvičení


Fyzika 1

 Název předmětu:   Fyzika 1

 Kód předmětu:   K102FY1 
 Počet kreditů:   2+1 
 Klasifikace:   z, zk  
 Typ předmětu:   povinný
 Semestr:   letní 
 Typ studia:   bakalářské 
 Obory studia:   G+K  

Krátká charakteristika předmětu: 

Jedná se o první část základního kurzu fyziky (mechanika), jehož nedílnou součástí je též výuka laboratorních cvičení, zaměřených na provádění fyzikálních měření mechanických veličin.

Cílem cvičení je  co nejvíce přiblížit problematiku měření, analýzy a následného zpracování naměřených dat.  Studenti se tak mohou seznámit s různými postupy a metodami měření fyzikálních vlastností stavebních materiálů a způsoby zpracování výsledků měření. Předmět nabízí následující laboratorní měření:


  •     Měření hustoty pevných látek
  •     Měření hustoty kapalin  
  •     Měření tíhového zrychlení   
  •     Měření momentu setrvačnosti  
  •     Stanovení modulu pružnosti v tahu
  •     Studium harmonického pohybu
  •     Měření povrchového napětí kapalin
  •     Měření viskozity kapalin

Použitá digitální měřící a počítačová technika umožňuje zkrácení doby potřebné k získání hodnot měřených parametrů a lze tak relativně snadno provádět měření vybraných fyzikálních veličin na základě více fyzikálních principů a měřicích postupů. To umožňuje lépe pochopit fyzikální a technickou problematiku řešených úloh. Laboratoře pro výuku jsou vybaveny digitálními měřícími přístroji pro základní měření geometrických rozměrů, deformací, teploty a elektrických veličin.