Fyzika - experimenty

Laboratorní cvičení


Fyzika 2

 Název předmětu:   Fyzika 2

 Kód předmětu:   K102FY2 
 Počet kreditů:   2+1 
 Klasifikace:   z, zk  
 Typ předmětu:   povinný
 Semestr:   zimní 
 Typ studia:   bakalářské 
 Obory studia:   G+K  

Krátká charakteristika předmětu: 

Jedná se o druhou část základního kurzu fyziky (termodynamika, elektřina a magnetismus), jehož nedílnou součástí je též výuka laboratorních cvičení, zaměřených na provádění fyzikálních měření termických a elektrických veličin.

Cílem cvičení je  co nejvíce přiblížit problematiku měření, analýzy a následného zpracování naměřených dat.  Studenti se tak mohou seznámit s různými postupy a metodami měření fyzikálních vlastností stavebních materiálů a způsoby zpracování výsledků měření. Předmět nabízí následující laboratorní měření:


  •     Určení součinitele délkové teplotní roztažnosti 
  •     Měření měrné tepelné kapacity látek 
  •     Porovnání účinnosti elektrických vařičů  
  •     Graduace termočlánku  
  •     Metody měření elektrického odporu
  •     Měření kapacity metodou vybíjecího proudu
  •     Kalibrace, vnitřní odpor měřících přístrojů
  •     Měření charakteristik nelineárních prvků
  •     RLC v obvodu střídavého proudu
  •     Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru  

Použitá digitální měřící a počítačová technika umožňuje zkrácení doby potřebné k získání hodnot měřených parametrů a lze tak relativně snadno provádět měření vybraných fyzikálních veličin na základě více fyzikálních principů a měřicích postupů. To umožňuje lépe pochopit fyzikální a technickou problematiku řešených úloh. Laboratoře pro výuku jsou vybaveny digitálními měřícími přístroji pro základní měření geometrických rozměrů, deformací, teploty a elektrických veličin.