Fyzika - experimenty

Laboratorní cvičení


Fyzika 3

 Název předmětu:   Fyzika 3

 Kód předmětu:   K102FY3 
 Počet kreditů:   2+1 
 Klasifikace:   z, zk  
 Typ předmětu:   povinný
 Semestr:   zimní 
 Typ studia:   bakalářské 
 Obory studia:   G+K  

Krátká charakteristika předmětu: 

Jedná se o poslední část základního kurzu fyziky (elektromagnetické vlny, aplikovaná optika, základy moderní fyziky), jehož nedílnou součástí je též výuka laboratorních cvičení, zaměřených převážně na provádění optických měření fyzikálních veličin.

Cílem cvičení je  co nejvíce přiblížit problematiku měření, analýzy a následného zpracování naměřených dat.  Studenti se tak mohou seznámit s různými postupy a optickými metodami měření fyzikálních veličin a způsoby zpracování výsledků měření. Předmět nabízí následující laboratorní měření:


  •     A. Difrakce světla na mřížce 
  •     B. Měření tvaru ploch 
  •     C. Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky  
  •     D. Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů  
  •     E. Měření optických vlastností materiálů
  •     F. Určení rozlišovací schopnosti optických soustav  

Použitá digitální měřící a počítačová technika umožňuje zkrácení doby potřebné k získání hodnot měřených parametrů a lze tak relativně snadno provádět měření vybraných fyzikálních veličin na základě více fyzikálních principů a měřicích postupů. To umožňuje lépe pochopit fyzikální a technickou problematiku řešených úloh. Laboratoře pro výuku jsou vybaveny digitálními měřícími přístroji pro základní měření geometrických rozměrů, deformací, teploty, elektrických a optických veličin.