Fyzika - teorie

Fyzikální literatura


Knihy:

[1]
  Horák Z., Krupka F., Šindelář V.: Technická fyzika. SNTL, Praha 1961.
[2]
  Horák Z., Krupka F.: Fyzika. SNTL, Praha 1976
[3]
  Horák Z., Kalivoda L.: Fyzika. SNTL/ALFA 1989
[4]
  Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. VUTIUM, Brno 2001.
[5]
  Mechlová E., Košťál K.: Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Prometheus, Praha 1999.
[6]
  Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky I. Fragment, Praha 2000.
[7]
  Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky II. Fragment, Praha 2001.
[8]
  Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky III. Fragment, Praha 2002.
[9]
  Slavík J.B. a kol.: Základy fysiky I. NČSAV, Praha 1961.
[10]
  Klimeš B., Kracík J., Ženíšek A.: Základy fysiky II. Academia, Praha 1972.
[11]
  Drška L., Klimeš B., Slavík J.B.: Základy atomové fyziky. ČSAV, Praha 1958.
[12]
  Friš S.E., Timoreva A.V.: Kurs fysiky I-III. NČSAV, Praha 1953.
[13]
  Ilkovič, D.: Fyzika I. SNTL/ALFA, Praha 1973.
[14]
  Ilkovič, D.: Fyzika II. SNTL/ALFA, Praha 1973.
[15]
  Trkal, V.: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa. NČSAV, Praha 1956.
[16]
  Brdička M., Hladík A.: Teoretická mechanika. Academia, Praha 1987
[17]
  Novotná, H., Cais S., Ptáček, M.: Teoretická mechanika. SNTL/ALFA, Praha 1983.
[18]
  Kvasnica J. a kol.: Mechanika. Academia, Praha 2005.
[19]
  Horský J., Novotný J., Štefaník M.: Mechanika ve fyzice. Academia, Praha 2001.
[20]
  Brdička M.,Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2000
[19]
  Svoboda E., Bakule R.: Molekulová fyzika. Academia, Praha 1992.
[20]
  Kvasnica J.: Termodynamika, SNTL, Praha 1965.
[21]
  Rédr M., Příhoda M.: Základy tepelné techniky. SNTL, Praha 1991.
[22]
  Fuka J., Havelka B.: Elektřina a magnetismus. SPN, Praha 1979.
[23]
  Sedlák B., Štoll: Elektřina a magnetismus. Academia, Praha 2002.
[24]
  Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole. Academia, Praha 1985
[25]
  Fuka J., Havelka B.: Optika. SPN, Praha 1961.
[26]
  Schröder G.: Technická optika. SNTL, Praha 1981.
[27]
  Vrbová M. a kol: Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994.
[28]
  Beiser A.: Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1975
[29]
  Kittel C.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985
[30]
  Votruba V.: Základy speciální teorie relativity. Academia, Praha 1969
[31]
  Formánek J.: Úvod do kvantové teorie. Academia, Praha 1983
[32]
  Preston M.A.: Fyzika jádra. Academia, Praha 1970
[33]
  Hajko V. a kol.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava 1988.
[34]
  Hajko V., Szabó J.D.: Základy fyziky. Veda, Bratislava 1980
[35]
  Krempaský J.: Fyzika. Alfa, Bratislava 1992
[36]
  Štoll I.: Svět očima fyziky. Prometheus, Praha 1996.
[37]
  Horák Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha 1958.
[38]
  Brož J.: Základy fyzikálních měření I,II. SPN, Praha 1967.


Vysokoškolská skripta:

[1]
  Kapičková O., F.Vodák: Fyzika 10 - Mechanika.Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
[2]
  Kapičková O., F.Vodák: Fyzika 20 - Termodynamika.Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
[3]
  Mikš A.: Fyzika 2 – Elektromagnetické pole. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[4]
  Mikš A.: Aplikovaná optika 10 - Geometrická a vlnová optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000.
[5]
  Vodák F.: Termomechanika spojitého prostředí. Vydavatelství ČVUT, Praha 1992.
[6]
  Michalko O., Mikš A., Semerák P., Klečka T.: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.
[7]
  Toman J. , Semerák P.: Fyzika 10 Praktická cvičení. ČVUT 2001.
[8]
  Novák, J: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
[9]
  Drchalová J.: Fyzika - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.

On-line zdroje:

Časopisy

New Scientist
Physical Review Focus
Physics Today December
Science World

On-line knihy a články

Color Reference Library -- General Color Info
6.013 - Electromagnetic Fields and Energy
aberrations
Akustika, vznik a šíření zvuku....
Atmosfericka_optika
Atmospheric Optics
Calculus-Based Physics
CERN Online Resources casticova fyzika
David Steiner - Akustika
Difrakce - Prof. RNDr. Jiří KOMRSKA, CSc.
eFunda Engineering Formulas
Electromagnetic Field Theory Internet Textbook Project
Electron
Elektronika
EYE
Giancoli, Physics Principles with Applications, 5-E
Handbook of Mathematical Functions (Online)
Handbook of Space Astronomy and Astrophysics
Heat Transfer Textbook http--web.mit.edu-lienhard-www-ahttv123.pdf
Home Page of Gregory Falkovich
http--farside.ph.utexas.edu-teaching-301-
http--farside.ph.utexas.edu-teaching-302l-302l.html
http--mujweb.cz-Veda-difrakce-
http--www-thphys.physics.ox.ac.uk-user-JamesBinney-cmech.pdf
http--www.aldebaran.cz-studium-kvantovka.pdf
http--www.aldebaran.cz-studium-mechanika.pdf
http--www.aldebaran.cz-studium-statistika.pdf
http--www.observatory.ou.edu-wrccd4a.pdf
HyperPhysics Concepts
Image Processing
James C. Wyant - optics
Kubena
Kubinek- UPOL - Přehled učebních publikací
Laser Ablation and Spectroscopy
Lasery a optika
lectures
Light & Optics Readings
Light and Matter physics area
Mathematical Methods
Moderni_fyzika
Molecular Expressions Microscopy Primer Physics of Light and Color
Molecular Expressions Science, Optics and You
Motion Mountain - The Contents of the Free Physics Textbook
Online mathematics textbook
Optické klamy
opto.cz - Havelka
Physics - on-line clanky
Physics - Wikibooks, collection of open-content textbooks
Physics 1 Online Course Outline
Physics 140 Lectures
Physics 252 Home Page
PHYSICS and MATHEMATICS FORMULARY - J.C.A. Wevers
Physics Formulary Table of Contents
Pilot's Web The Aviators' Journal - Principles of Flight
PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Přehled učebních publikací
sitko-CollegePhysicsIII
Studium - Aldebaran
Subatomova fyzika
TEORETICKÁ MECHANIKA
TEXTBOOKS, LECTURE NOTES AND TUTORIALS IN MATHEMATICS, PHYSICS
The Big Book of Physical Science Title Page
The Exploration of the Earth's Magnetosphere
The Foundations of Celestial Mechanics
The Physics Classroom
U.C. Berkeley Physics Lecture Demonstrations
Vector Calculus
Weather Phenomenon and Elements

Matematika pro fyziku

Mathematics Examples
Mathematics Tutorials and Problems (with applets)
Numerical Recipes in C