Fyzika - teorie

Tabulky


Základní tabulky:


Tato stránka nabízí vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny, se kterými se lze běžně setkat při řešení fyzikálních úloh a při praktických měřeních. Je zde uvedena periodická tabulka prvků a základní fyzikální a matematické vztahy.

Periodická tabulka prvků

Periodickou tabulku prvků ve vyšším rozlišení je možno stáhnout ze souboru

mendelejevova_tabulka.gif.

Pro další informaci je též v souboru Adobe Acrobat (pdf) připojen stručný přehled fyzikálních vztahů od J.C.A.Weverse

physical_formulary.pdf   

Podrobnější tabulky o fyzikálních nebo chemických vlastnostech látek lze získat na odkazech uvedených v kategorii on-line informační zdroje.


On-line zdroje:

An Interactive Periodic Table of the Elements
Interaktivní periodická tabulka prvků s detailními informacemi o jednotlivých prvcích.
Basic Physics Equations and Formulas
Tabulka základních fyzikálních vzorců podle jednotlivých oblastí fyziky.
Chemistry Periodic Table
Interaktivní periodická tabulka prvků s detailními informacemi o jednotlivých prvcích.
Chemistry WebElements Periodic Table
Interaktivní periodická tabulka prvků s detailními informacemi o jednotlivých prvcích.
eFunda Engineering Formulas
Různé fyzikální vztahy na stránkách inženýrské encyklopedie eFunda.
Fyzikální tabulky na webu conVERTER
Vybrané tabulky fyzikálních veličin na serveru conVERTER.
Fyzikální, matematické a chemické tabulky
Fyzikální, matematické a chemické tabulky na internetových stránkách Laboratorní průvodce.
Mathematical Formula Tables
Tabulky základních matematických vzorců.
Periodic Table
Interaktivní periodická tabulka prvků s detailními informacemi o jednotlivých prvcích na serveru eFunda.
Periodická tabulka prvků
Interaktivní periodická tabulka prvků v češtině.
Spektra prvků - tabulky - aplet
 
WebElements periodic table of the elements
Interaktivní periodická tabulka prvků s informacemi o jednotlivých prvcích.

Literatura:

[1]
  Brož, J., Roskovec, V., Valouch, M.: Fyzikální  a  matematické  tabulky. Praha: SNTL, 1980.
[2]
  Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z.: Fyzikální tabulky. Liberec: TUL, 2001.
[3]
  Černoch S.: Strojně technická příručka. SNTL, 11.vyd., Praha 1959.
[4]
  Jakovlev K.P. a kol: Fyzikálně technická příručka. SNTL, Praha 1963.