Počítačové modelování

Modely a simulace v Matlabu


Vybrané programy v Matlabu

                     

Na této stránce se nacházejí počítačové programy, jež umožňují matematickou simulaci vybraných fyzikálních jevů a úloh na počítači. Pro jednotlivé vybrané problémy z oblasti technické fyziky (mechanika, termodynamika, elektromagnetické pole a optika) jsou vypracovány počítačové programy v matematickém systému MATLAB, které umožňují vizualizovat řešenou problematiku na obrazovce a sledovat řešení konkrétních fyzikálních problémů a jevů. Je též možno provádět změny vstupních parametrů, které řešení ovlivňují, a sledovat, jak se mění výsledné řešení.

Programy ve formátu P-code je možno volně stáhnout. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači. Systém Matlab je dostupný pro studenty i zaměstnance v rámci multilicence ČVUT na adrese nss.cvut.cz.

Mechanika

 sikmy_vrhGUI.p Program pro počítačovou simulaci šikmého vrhu tělesa s odporem prostředí.
  kmitaniGUI.p Program pro počítačovou simulaci různých forem kmitavého pohybu.
  vlneniGUI.p Program pro počítačovou simulaci vlnění a skládání vlnění.
  lissajouseGUI.p Program pro počítačovou simulaci skládání kmitů ve dvou kolmých směrech.
  lissajouse3GUI.p Program pro počítačovou simulaci skládání 3 kmitů různého směru v rovině.
  golfovy_micek.p Program pro počítačovou simulaci pohybu golfového míčku.
  fyzikalni_kyvadlo.p Program pro počítačovou simulaci pohybu fyzikálního kyvadla.
  sprazene_kmity.p Program pro počítačovou simulaci kmitavého pohybu dvou vázaných oscilátorů.
  spektrum_zvuku.p Program pro přehrávání a zobrazení frekvenčního spektra zvuku.

Termodynamika

  maxwell_rozdeleni.p Program pro počítačovou simulaci Maxwellova a Botzmannova statistického rozdělení rychlostí molekul.
  clapeyronovarovnice.p Program pro počítačovou simulaci závislosti změny teploty tání a tuhnuti na změně tlaku.
  barometr_tlak.p Program pro počítačovou simulaci závislosti barometrického tlaku na nadmořské výšce.
  vratne_deje.p Program pro počítačovou simulaci základních vratných termodynamických dějů.

 

Elektřina a magnetismus

  elektricky_dipol.p Program pro počítačovou simulaci elektrostatického pole elektrického dipólu a pole dvou shodně nabitých bodových nábojů.
  EM_castice.p Program pro počítačovou simulaci pohybu nerelativistické nabité částice v elektromagnetickém poli.
  RLCobvod.p Program pro počítačovou simulaci RLC sériového obvodu.
  magneticke_pole.p Program pro počítačovou simulaci magnetického pole vodičů.

 

Optika

  odraz_rozhrani.p Program pro počítačovou simulaci odrazu světla na rozhraní dielektrických prostředí.
  paraxialni_zobrazeni.p Program pro počítačovou simulaci paraxiálního zobrazování pomocí sférických a rovinných ploch.
  dvoubodove_rozliseni.p Program pro počítačovou simulaci dvoubodového rozlišení optické soustavy.
  filtrace_prostfrekv.p Program pro počítačovou simulaci filtrace prostorových frekvencí v optice.
  fraunhoferova_difrakce.p Program pro počítačovou simulaci Fraunhoferovy difrakce na různých typech apertur.
  newtonovy_krouzky.p Program pro počítačovou simulaci interferenčních jevů (Newtonovy kroužky).
  simulace_interferogramu.p Program pro počítačovou simulaci interferogramů.
  kontrast.p Program pro počítačovou simulaci kontrastu interferenčního pole.
  planckuv_zakon.p Program pro počítačovou simulaci spektrální intenzity vyzařování podle Planckova vyzařovacího zákona.