Počítačové modelování

Výukový software


Výukový software z fyziky

        

Na této stránce se nachází výukový software z fyziky, jenž umožňuje matematickou simulaci a analýzu vybraných fyzikálních jevů a úloh na počítači. Pro jednotlivé vybrané problémy z oblasti fyziky (mechanika, elektromagnetické pole a optika) jsou vypracovány komplexní počítačové programy v  systému MATLAB, které umožňují vizualizovat řešenou problematiku na obrazovce a sledovat řešení konkrétních fyzikálních problémů a jevů. Je též možno provádět změny vstupních parametrů, které řešení ovlivňují, a sledovat, jak se mění výsledné řešení. Dále zde lze nalézt výukový software pro analýzu a zpracování vybraných laboratorních měření.

Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library. Systém Matlab je dostupný pro studenty i zaměstnance v rámci multilicence ČVUT na adrese nss.cvut.cz.

 

Fyzika a matematické modelování - výukový software

   Balistika Software pro počítačovou simulaci šikmého vrhu (střely)  v tíhovém homogenním poli za působení odporu prostředí.
   Oscilace1D Software pro počítačovou simulaci jednorozměrného kmitavého pohybu.
   Oscilace2D Software pro počítačovou simulaci kmitavého pohybu v rovině. (skládání kmitů v různých směrech).
   Vlneni Program pro počítačovou simulaci vlnění a skládání vlnění.
   HarmonickaAnalyza Software pro počítačovou simulaci a harmonickou analýzu signálu.
   Interference Software pro počítačovou simulaci různých interferenčních jevů ve fyzice.
   Interferometry Software pro počítačovou simulaci a analýzu interferenčních polí v metodě klasické a střihové dvousvazkové interferometrie.
   FraunhoferovaDifrakce Software pro počítačovou simulaci difrakčních jevů (Fraunhoferova difrakce).
   FresnelovaDifrakce Software pro počítačovou simulaci difrakčních jevů (Fresnelova difrakce).
   TwoPointResolution Software pro počítačovou simulaci vlivu aberací a parametrů optických soustav na kvalitu kvalitu a rozlišení obrazu.
   OptickeSvazky Software pro počítačovou simulaci různých typů optických svazků.
   ColorSpectrum Software pro počítačovou simulaci spektrálních barev.
   ColorTemperature Software pro počítačovou simulaci, výpočet teploty chromatičnosti a analýzu různých zdrojů světla.
   ColorimetryData Software pro počítačovou simulaci a vizualizaci některých základních kolorimetrických veličin a funkcí.
   ColorMixing Software pro počítačovou simulaci aditivního a subtraktivního míšení barev.
   ColorSpaces Software pro počítačovou simulaci a analýzu různých barevných systémů.
 


Laboratorní měření - software

   Fotogoniometr Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí fotogoniometru.
   Spektrofotometr Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí spektrofotometru.