Výukový software

software FraunhoferovaDifrakce


Software FraunhoferovaDifrakce

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a analýzu  difrakčních jevů (Fraunhoferova aproximace). V programu je možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

FraunhoferovaDifrakce - výukový software - P Code

   Fraunhoferova_difrakce.p Software pro počítačovou simulaci difrakčních jevů (Fraunhoferova difrakce).
 

FraunhoferovaDifrakce - výukový software - EXE

  Fraunhoferova_difrakce.exe Software pro počítačovou simulaci difrakčních jevů (Fraunhoferova difrakce).

 

FraunhoferovaDifrakce - výukový software - Nápověda

   Help_Fraunhoferova_difrakce.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)