Výukový software

software Interference


Software Interference

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a analýzu  různých interferenčních jevů. V programu je možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

Interference - výukový software - P Code

   interference.p Software pro počítačovou simulaci různých interferenčních jevů ve fyzice.
 

Interference - výukový software - EXE

  interference.exe Software pro počítačovou simulaci různých interferenčních jevů ve fyzice.

 

Interference - výukový software - Nápověda

   Help_interference.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)