Výukový software

software Fotogoniometr


Software Fotogoniometr

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a zpracování laboratorního měření pomocí fotogoniometru. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

Fotogoniometr - výukový software - P Code

   fotogoniometr.p Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí fotogoniometru.
 

Fotogoniometr - výukový software - EXE

  fotogoniometr.exe Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí fotogoniometru.

 

Fotogoniometr - výukový software - Nápověda

   Help_fotogoniometr.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)
   Navod_fotogoniometr.pdf Návod na měření.