Výukový software

software Oscilace2D


Software Oscilace2D

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a analýzu  kmitavého pohybu v rovině (skládání kmitů s různými směry a frekvencemi). V programu je též možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

Oscilace2D - výukový software - P Code

   oscilace2D.p Software pro počítačovou simulaci kmitavého pohybu v rovině (skládání kmitů v různých směrech).
   Lissajouse_2.p Lissajousovy obrazce v případě skládání dvou kolmých kmitů v rovině.
   Lissajouse_3.p Skládání tří různosměrných kmitů v rovině.
 

Oscilace2D - výukový software - EXE

  oscilace2D.exe Software pro počítačovou simulaci kmitavého pohybu v rovině (skládání kmitů v různých směrech).

 

Oscilace2D - výukový software - Nápověda

    Help_oscilace2D.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)