Výukový software

software Interferometry


Software Interferometry

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a analýzu  interferenčních jevů v metodě klasické a střihové dvousvazkové interferometrie. V programu je možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

Interferometry - výukový software - P Code

   interferometry.p Software pro počítačovou simulaci a analýzu interferenčních polí v metodě klasické a střihové dvousvazkové interferometrie.
   aber_polynomy.p Software pro počítačovou simulaci ortogonálních polynomů na kruhové a čtvercové oblasti.
 

Interferometry - výukový software - EXE

  interferometry.exe Software pro počítačovou simulaci a analýzu interferenčních polí v metodě klasické a střihové dvousvazkové interferometrie.

 

Interferometry - výukový software - Nápověda

   Help_interferometry.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)