Výukový software

software Spektrofotometr


Software Spektrofotometr

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a zpracování laboratorního měření pomocí spektrofotometru. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

Spektrofotometr - výukový software - P Code

   spektrofotometr.p Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí spektrofotometru.
 

Spektrofotometr - výukový software - EXE

  spektrofotometr.exe Software pro počítačovou simulaci a zpracování laboratorních měření s pomocí spektrofotometru.

 

Spektrofotometr - výukový software - Nápověda

   Help_spektrofotometr.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)
   Navod_spektrofotometr.pdf vod na měření