Výukový software

software ColorSpaces


Software ColorSpaces

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje provádět počítačovou simulaci a analýzu různých barevných systémů. V programu je možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

ColorSpaces - výukový software - P Code

   color_spaces.p Software pro počítačovou simulaci a analýzu různých barevných systémů.
   
 

ColorSpaces  - výukový software - EXE

  color_spaces.exe Software pro počítačovou simulaci a analýzu různých barevných systémů.

 

ColorSpaces  - výukový software - Nápověda

   Help_color_spaces.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)