Výukový software

software FresnelovaDifrakce


Software FresnelovaDifrakce

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a analýzu  difrakčních jevů (Fresnelova aproximace). V programu je možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

FresnelovaDifrakce - výukový software - P Code

   Fresnelova_difrakce.p Software pro počítačovou simulaci difrakčních jevů (Fresnelova difrakce).
 

FresnelovaDifrakce - výukový software - EXE

  Fresnelova_difrakce.exe Software pro počítačovou simulaci difrakčních jevů (Fresnelova difrakce).

 

FresnelovaDifrakce - výukový software - Nápověda

   Help_Fresnelova_difrakce.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)