Výukový software

software OptickeSvazky


Software OptickeSvazky

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a analýzu různých typů optických svazků. V programu je možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

OptickeSvazky - výukový software - P Code

   optickesvazky.p Software pro počítačovou simulaci různých typů optických svazků.
 

OptickeSvazky - výukový software - EXE

  optickesvazky.exe Software pro počítačovou simulaci různých typů optických svazků.

 

OptickeSvazky - výukový software - Nápověda

   Help_optickesvazky.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)