Výukový software

software ColorimetryData


Software ColorimetryData

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje provádět počítačovou simulaci a vizualizaci některých základních kolorimetrických veličin a funkcí (trichromatické členitele, barevné souřadnice, relativní spektrální rozdělení normalizovaných zdrojů světla, atd.). V programu je možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

ColorimetryData - výukový software - P Code

   colorimetry_data.p Software pro počítačovou simulaci a vizualizaci některých základních kolorimetrických veličin a funkcí.
   
 

ColorimetryData - výukový software - EXE

  colorimetry_data.exe Software pro počítačovou simulaci a vizualizaci některých základních kolorimetrických veličin a funkcí.

 

ColorimetryData  - výukový software - Nápověda

   Help_colorimetry_data.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)