Výukový software

software Oscilace1D


Software Oscilace1D

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a analýzu jednorozměrného kmitavého pohybu (kmitání v jednom směru). V programu je též možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

Oscilace1D - výukový software - P Code

   oscilace1D.p Software pro počítačovou simulaci jednorozměrného kmitavého pohybu.
 

Oscilace1D - výukový software - EXE

  oscilace1D.exe Software pro počítačovou simulaci jednorozměrného kmitavého pohybu.

 

Oscilace1D - výukový software - Nápověda

    Help_oscilace1D.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)