Výukový software

software Balistika


Software Balistika

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a analýzu šikmého vrhu (střely)  v tíhovém homogenním poli za působení odporu prostředí. V programu je též možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

Balistika - výukový software - P Code

   Balistika.p Software pro počítačovou simulaci šikmého vrhu (střely)  v tíhovém homogenním poli za působení odporu prostředí.
 

Balistika - výukový software - EXE

  Balistika.exe Software pro počítačovou simulaci šikmého vrhu (střely)  v tíhovém homogenním poli za působení odporu prostředí.

 

Balistika - výukový software - Nápověda

    Help_balistika.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)