Výukový software

software Vlneni


Software Vlneni

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje počítačovou simulaci a analýzu  vlnění a skládání vlnění. V programu je též možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

Vlneni - výukový software - P Code

   vlneni.p Program pro počítačovou simulaci vlnění a skládání vlnění.
 

Vlneni - výukový software - EXE

  vlneni.exe Program pro počítačovou simulaci vlnění a skládání vlnění.

 

Vlneni - výukový software - Nápověda

    Help_vlneni.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)