Výukový software

software ColorMixing


Software ColorMixing

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje provádět počítačovou simulaci aditivního a subtraktivního míšení barev. V programu je možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

ColorMixing - výukový software - P Code

   color_mixing.p Software pro počítačovou simulaci aditivního a subtraktivního míšení barev.
   
 

ColorMixing - výukový software - EXE

  color_mixing.exe Software pro počítačovou simulaci aditivního a subtraktivního míšení barev.

 

ColorMixing - výukový software - Nápověda

   Help_color_mixing.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)