Výukový software

software HarmonickaAnalyza


Software HarmonickaAnalyza

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje simulaci a harmonickou analýzu  počítačově modelovaného signálu. V programu je též možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

HarmonickaAnalyza - výukový software - P Code

   harmonickaanalyza.p Software pro počítačovou simulaci a harmonickou analýzu signálu.
 

HarmonickaAnalyza - výukový software - EXE

  harmonickaanalyza.exe Software pro počítačovou simulaci a harmonickou analýzu signálu.

 

HarmonickaAnalyza - výukový software - Nápověda

   Help_harmonickaanalyza.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)