Výukový software

software ColorSpectrum


Software ColorSpectrum

Na této stránce se nachází výukový software, jenž umožňuje provádět počítačovou simulaci spektrálních barev. V programu je možno provádět změny vstupních parametrů (počátečních podmínek úlohy), které řešení ovlivňují, a graficky sledovat, jak se mění výsledné řešení. Software je ve formátu P-code resp. spustitelné EXE verzi a lze jej využívat pouze pro výukové účely. Pro správnou funkci je nutno mít nainstalovaný systém Matlab na počítači resp. knihovnu Matlab Component Runtime Library.

 

ColorSpectrum - výukový software - P Code

   color_spectrum.p Software pro počítačovou simulaci spektrálních barev.
   
 

ColorSpectrum - výukový software - EXE

  color_spectrum.exe Software pro počítačovou simulaci spektrálních barev.

 

ColorSpectrum - výukový software - Nápověda

   Help_color_spectrum.pdf Nápověda softwaru ve formátu PDF (Adobe Acrobat Document)