Studentské projekty

Modelování v Matlabu


    

Tato stránka je zaměřená na výuku a praktickou aplikaci počítačového modelování ve fyzice a inženýrství  s použitím výpočetního systému MATLAB. Systém MATLAB umožňuje relativně velmi jednoduchým způsobem provádět jednoduché i složité výpočty, analyzovat a zobrazovat naměřená data. Studentům může vhodně sloužit jako pomocník při jejich studiu. Matlab je navíc dostupný studentům i zaměstnancům ČVUT v rámci multilicence na internetové adrese nss.cvut.cz.

Struktura této stránky je rozčleněna na následující sekce:

  Výuka počítačového modelování v Matlabu

V rámci bakalářského studia na Fakultě stavební byl zaveden volitelný předmět „Počítačové modelování v MATLABu 1,2“, který se zabývá výukou počítačového modelování s aplikacemi na jednodušší fyzikální úlohy, se kterými se studenti setkávají při studiu fyziky. Předmět tvoří vhodný doplněk k základnímu kurzu fyziky.

   Vybrané počítačové programy pro výuku

Zde vybrané počítačové programy (m-soubory) vytvořené s pomocí MATLABUu slouží k výuce základních funkcí a příkazů v MATLABu.

   Seminární práce z předmětu "Počítačové modelování fyzikálních jevů v Matlabu"

Vybrané vybrané počítačové programy a data vytvořená s pomocí MATLABu v rámci cvičení se studenty předmětu „Počítačové modelování v MATLABu“.