Fyzika - příklady

Optika


Příklady:

Geometrická optika
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti geometrické optiky . Index lomu prostředí. Disperze světla. Odrazivost, propustnost a absorpce světla. Zákon lomu a odrazu. Totální odraz světla na rozhraní. Hranoly, planparalelní desky. Optická soustava a optické zobrazování. Základní body ideální optické soustavy (ohniska, hlavní body). Příčné zvětšení, úhlové zvětšení a zobrazovací rovnice ideální optické soustavy. Paraxiální zobrazování. Zrcadla. Tlustá čočka ve vzduchu. Zobrazování tenkou čočkou (zobrazovací rovnice, ohnisková vzdálenost, lámavost čočky, příčné zvětšení obrazu). Dvoučlenná centrovaná soustava tenkých čoček (zobrazení, ohnisková vzdálenost, teleskopická soustava).
Fotometrie a radiometrie
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti radiometrie a fotometrie . Energetické vlastnosti optického záření. Zářivý tok. Zářivost. Plošná zářivost a intenzita vyzařování. Fotometrické veličiny. Světelný tok. Světelná účinnost záření. Poměrná světelná účinnost záření. Sluneční záření. Svítivost. Jas. Osvětlení. Světlení. Expozice. Osvětlení v rovině obrazu od plošného a bodového zdroje.
Vlnová optika
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti vlnové optiky. Interference světla. Princip superpozice, dvousvazková interference světla. Interference na tenké vrstvě, vícesvazková interference. Tenké vrstvy v optice (antireflexní a odrazné vrstvy, interferenční filtry). Difrakce světla. Fraunhoferova difrakce na štěrbině, obdélníkovém a kruhovém otvoru. Difrakce na mřížce. Polarizace světla. Brewsterův úhel.
Vlastnosti záření, fotonová optika
Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti fotonové optiky. Zákony vyzařování (Kirchhoffův, Planckův, Wienův a Stefan-Boltzmannův zákon vyzařování). Absolutně černé těleso. Čerenkovovo záření. Foton, energie fotonu. Tlak záření. Dopplerův jev pro optické záření. Fotoelektrický jev.

Literatura:

[1]
  Novák, J: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
[2]
  Drchalová J.: Fyzika - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
[3]
  Hajko V. a kol.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava 1988.